Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum

O nás

Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum


I initiated the project in 2008 and pushed it forward for years until it finally run out of my personal budget. Since May 2013 it is without any development and further since February 2014 it is without any regular maintenance.
Would you like the idea please
Yours Peter J. Rudzan

ElectionsMeter je založen s cílem zvýšit veřejné povědomí o politicích a politických stranách, které ovlivňují náš každodenní život. Je věnovaný světové veřejnosti proto, aby se každý jednotlivec mohl osobně a aktivně podílet svým názorem a přáním na skutečné politice. Demokratickou formou může každý volně a svobodně vyjádřit politické preference a veřejné mínění. Můžete hlasovat bez ohledu na vládou stanovený volební termín - v každou chvíli, kdy to požadujete Vy. ElectionsMeter tvoří komunitu uživatelů, která se zapojuje, aby vytvořila veřejné fórum pro svobodnou politickou volbu. Informace, hodnocení, dialog a interakce tvoří demokratickou volbu, která v konečném důsledku ovlivňuje politiky a jejich preference.


ElectionsMeter je organizován k zajištění politické rovnováhy, umožňuje zastoupení různým politickým ideálům a potvrzuje tak závazek čestnosti a nestrannosti. Uděláme vše, co je v našich silách, aby nedocházelo k upřednostňování a zohledňování jednoho konkrétního politika nebo politické strany. Kdyby se tak stalo, bude naším cílem nabídnout nezaujatý proti-názor. Vložené názory jsou trvale moderovány k zajištění společensky a tematicky přijatelného obsahu.


ElectionsMeter oslovuje ve Vašem regionu i po celém světě k účasti politiky, politické strany, noviny, zpravodajské portály, korporace, ideové vůdce, filozofy, politology, ekonomy, stejně jako různé další osobnosti, skupiny a sdružení. Jejich zapojení je stejně tak důležité, jako zapojení všech ostatních. Je zapotřebí odhodlání a účast VŠECH, aby Vaše názory byly zobrazeny a prosazeny.
ElectionsMeter je Vaší komunitou. Zapojte se. 

Váš ElectionsMeter, říjen 2008. Copyright ©2008-2019

ad1.) Systém ElectionsMeter záměrně připouští vícenásobné hlasování. Umožňuje demokraticky všem uživatelům opakovaným hlasováním zvýšit hodnotu (váhu) jejich názoru. Jsou vyhranění voliči, kteří jsou enormně PRO nebo enormně PROTI některému politiku, politické straně nebo politickému tématu. ElectionsMeter dává tímto široké veřejnosti šanci své názory maximálně vyjádřit. Zároveň v případě potřeby má ElectionsMeter nástroje jak „zdánlivě znehodnocená“ data vyhodnotit i běžným způsobem z hlediska pravidla pouze jednoho hlasu k jednomu voliči. Systém navíc každému umožňuje později, na základě nové společenské situace se k hlasování vrátit a hlasovat dle aktuálního názoru uživatele, třeba jinak nežli hlasoval dříve. ElectionsMeter má nástroje jak rozpoznat a zabránit zneužití a nečestnému hlasování. Cílem projektu ElectionsMeter je zatraktivnit politiku, dát zdánlivě nudnému tématu dynamický náboj, poskytnout veřejnosti maximálně komplexní informace, téma udělat uživatelsky atraktivnější, zajímavější, oslovit politikou ty, kteří jinak nechodí volit k urnám. Posilujeme pravidla demokracie, přinášíme nové možnosti a principy. Uvítáme jakoukoliv formu pomoci nebo podpory tohoto originálního, nekomerčního a nestátního projektu.

ad2.)ElectionsMeter je nezávislý neziskový projekt. Bez dotací jakékoliv vlády a politické strany či politika.


Další návody k obsluze ElectionsMeteru, zde
 
load menu