Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right close

Odbory a odborové organizácie na Slovensku

> Slovensko > Organizace > Odbory a odborové organizácie na Slovensku
Odbory a odborové organizácie na Slovensku očekává Vaši podporu, názor a hlas. Hlasujte online!
 
foto  Odbory na Slovensku

Odbory na Slovensku

Inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne a iné záujmy. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
 NO! Odbory na Slovensku

NO! Odbory na Slovensku

Kliknite, ak odbory/odboorové zväzy nepodporujete. Povedzte prečo. / Click, if you do not support the trade unions in Slovak Republic. Say why.

Výsledky online voleb pro "Odbory na Slovensku" v grafu.

graph
Graf on-line : Odbory a odborové organizácie na Slovensku
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
SVK: Odbory sú inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne a iné záujmy. Dnes je väčšina zamestnancov na Slovensku mimo odborov a svoje požiadavky rieši obojstrannou dohodou so zamestnávateľom ako umelo nátlakovými akciami odborov. Odbory majú zmysel pre väčšie firmy, zákon špecifikuje koľko zástupcov zamestnancov (odborárov) môže byť na daný počet zamestnancov. Istým problémom odborov je klesajúci záujem o prácu ako zamestnanec a tým pádom možnosť byť v odboroch, ale rastie počet živnostníkov, práca na ...
pro33proti   Jedoznačně podporujem. Odbory a odborové organizácie na Slovenskú sú veľmi dôležité inštitúcie., positive
pro33proti   Som zásadne proti. Odbory a odborové organizácie na Slovenskú sú úplne zbytočné organizácie., negative
Aktuální oblíbenost (preference)
pro Odbory na Slovensku

Prečo sa (aj školské) odbory musia zmeniť


Odbory na Slovensku zlyhali a stále pracujú na myšlienkovej báze komunistického systému odborovej práce. Väčšina ich štrajkov bola len o politikárčení. V čase, keď spoločnosť žije protestmi školských odborárov, si treba o našich odboroch niečo povedať. Základným konštatovaním je, že od roku 1989 neprešli žiadnou reformou. Nie je to charakteristické len pre Slovensko, ale vlastne pre všetky postkomunistické ...


Nové školské odbory chápu prerušenie štrajku ako zradu


Nové školské odbory chápu prerušenie neobmedzeného učiteľského štrajku ako prehru, ústup, zradu a podraz vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. NŠO: Kto bude garantovať rokovania? "Považujeme takýto krok za bezprecedentné zneužitie štrajkového potenciálu a taktiež ako krivdu voči tým školským zariadeniam a učiteľom, ktorí napriek svojich chabým výplatám, boli ...


Odbory a vedenie UK podporujú požiadavky štrajku


BRATISLAVA - Univerzita Komenského v Bratislave podporuje dôvody a ciele, ktoré chce Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dosiahnuť štrajkom od 26. novembra. "Zamestnanci sa do štrajku zapoja, ale zatiaľ nevieme odhadnúť koľko z nich," dodala pre agentúru SITA Andrea Kučerová z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK. "Odborový zväz a vedenie UK v Bratislave sú si vedomí dlhodobých nedostatkov predovšetkým v oblasti legislatívy vo ...


[TOP 4]

> Odbory a odborové organizácie na Slovensku > Novinky

Suma stravného
Novinka – pripravuje sa nové opatrenie MPSVR SR na sumy stravnéhoPodľa štatistických údajov za mesiac júl 2016 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona  č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v platnom znení.Od 1. decembra  2016 má nadobudnúť účinnosť nové opatrenie MPSVR SR na sumy stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  pracovné cesty majú zvýšiť nasledovne:- pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 € na 4,50 €,  - pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 € na 6,70 €,- pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 € na 10,30 €.  
Novela Zákonníka práce
Na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  9.1.2017 novela Zákonníka práce Iniciatívny poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov bol na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky. V záujme ochrany zamestnancov sa novelou navrhuje ustanoviť dni, počas ktorých by nebolo možné od 1. mája 2017 nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november,  24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december. Štátne sviatky a ostatné sviatky sú dni pracovného pokoja. Zákonník  práce len výnimo
Kolektívne vyjednávanie KZVS
Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania medzi ECHOZ (Energeticko - Chemický odborový zväz) a ZZES ( Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska - www.zzes.sk ) o Dodatku č. 2 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016. Druhé kolo kolektívneho vyjednávania Dodatku č. 2 sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015. Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 8. 12. 2015. Počas vianočných sviatkov sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ECHOZ s prezidentom ZZES. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 14. 1. 2016. Piate kolo vyjednávania sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2016. Dodatok sa podpísal dňa 29. 1. 2016. Dodatok č. 2 na rok 2016 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.   Dňa 9. 10. 2015 odovzdal ECHOZ návrh Dodatku č. 1 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2015 - 2017 ZCHFP SR (Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky -www.zchfp.sk ). Dňa 12. 11. 2015
Nenechajme učiteľov prepadnúť!
Antifašistická Akcia vyjadruje podporu štrajkujúcim učiteľom, učiteľkám i nepedagogickým zamestnancom školstva, ktorí bojujú za zlepšenie svojich mzdových podmienok! Antifa a štrajk? Uvedomujeme si, že naša úloha v rámci boja proti fašizmu má svoje limity. Pravdupovediac, nebojujeme nikdy proti fašizmu, ale … Zobraziť celé → 
load menu