Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right close

Odbory a odborové organizácie na Slovensku

> Slovensko > Organizace > Odbory a odborové organizácie na Slovensku
Odbory a odborové organizácie na Slovensku očekává Vaši podporu, názor a hlas. Hlasujte online!
 
foto  Odbory na Slovensku

Odbory na Slovensku

Inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne a iné záujmy. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
 NO! Odbory na Slovensku

NO! Odbory na Slovensku

Kliknite, ak odbory/odboorové zväzy nepodporujete. Povedzte prečo. / Click, if you do not support the trade unions in Slovak Republic. Say why.

Výsledky online voleb pro "Odbory na Slovensku" v grafu.

graph
Graf on-line : Odbory a odborové organizácie na Slovensku
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
SVK: Odbory sú inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne a iné záujmy. Dnes je väčšina zamestnancov na Slovensku mimo odborov a svoje požiadavky rieši obojstrannou dohodou so zamestnávateľom ako umelo nátlakovými akciami odborov. Odbory majú zmysel pre väčšie firmy, zákon špecifikuje koľko zástupcov zamestnancov (odborárov) môže byť na daný počet zamestnancov. Istým problémom odborov je klesajúci záujem o prácu ako zamestnanec a tým pádom možnosť byť v odboroch, ale rastie počet živnostníkov, práca na ...
pro33proti   Jedoznačně podporujem. Odbory a odborové organizácie na Slovenskú sú veľmi dôležité inštitúcie., positive
pro33proti   Som zásadne proti. Odbory a odborové organizácie na Slovenskú sú úplne zbytočné organizácie., negative
Aktuální oblíbenost (preference)
pro Odbory na Slovensku

Prečo sa (aj školské) odbory musia zmeniť


Odbory na Slovensku zlyhali a stále pracujú na myšlienkovej báze komunistického systému odborovej práce. Väčšina ich štrajkov bola len o politikárčení. V čase, keď spoločnosť žije protestmi školských odborárov, si treba o našich odboroch niečo povedať. Základným konštatovaním je, že od roku 1989 neprešli žiadnou reformou. Nie je to charakteristické len pre Slovensko, ale vlastne pre všetky postkomunistické ...


Nové školské odbory chápu prerušenie štrajku ako zradu


Nové školské odbory chápu prerušenie neobmedzeného učiteľského štrajku ako prehru, ústup, zradu a podraz vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. NŠO: Kto bude garantovať rokovania? "Považujeme takýto krok za bezprecedentné zneužitie štrajkového potenciálu a taktiež ako krivdu voči tým školským zariadeniam a učiteľom, ktorí napriek svojich chabým výplatám, boli ...


Odbory a vedenie UK podporujú požiadavky štrajku


BRATISLAVA - Univerzita Komenského v Bratislave podporuje dôvody a ciele, ktoré chce Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dosiahnuť štrajkom od 26. novembra. "Zamestnanci sa do štrajku zapoja, ale zatiaľ nevieme odhadnúť koľko z nich," dodala pre agentúru SITA Andrea Kučerová z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK. "Odborový zväz a vedenie UK v Bratislave sú si vedomí dlhodobých nedostatkov predovšetkým v oblasti legislatívy vo ...


[TOP 4]

> Odbory a odborové organizácie na Slovensku > Novinky

Učitelia majú bojovať, nie hľadať peniaze
Pred niekoľkými dňami zverejnili učitelia a učiteľky okolo FB profilu Štafetový štrajk iniciatívu “Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť”. V skratke ide o myšlienku, že učiteľky sa majú prehrabávať vo faktúrach na internete, alebo … Zobraziť celé →
Pracovná pohotovosť, Práca nadčas
Pracovná pohotovosť, Práca nadčas   Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa, nariaďovať ju pravidelne pretože ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Podľa § 96 ZP ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.   Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu 8 hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. Limity sa sledujú z hľadiska roka (týždenný aj ročný). Preto je potrebný súhlas zames
SkôrDoDôchodku
Vážení kolegovia odborári, dňa 14. októbra 2017 v sobotu sa uskutoční pochod Kampaň – SkôrDoDôchodku o 13,00 hod. od Námestia Slobody po MPSVaR SR. ECHOZ sa dlhodobo zaoberá nedoriešenou problematikou zrušených pracovných kategórií pre účely dôchodkového zabezpečenia, práce na rizikových pracoviskách, zmenovej práce a zvyšujúceho sa veku do dôchodku. ECHOZ podporuje zavedenie novej dávky preddôchodku, ktorá by umožnila odísť postupne do dôchodku aj tejto skupine zamestnancov. Požaduje podporu štátu tomuto systému. Podporuje kampaň OZ KOVO a zúčastní sa pochodu. Juraj Blahák​ predseda ECHOZ
Štrajková pohotovosť
„Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávanie o obsahu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 uzatvorenej medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska. Nakoľko nedošlo k dohode  na raste miezd na rok 2018, spor bude v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní predložený na riešenie sprostredkovateľovi a zároveň vstupuje Energeticko-Chemický odborový zväz – energetická sekcia do štrajkovej pohotovosti. Na 26.10.2017 je zvolané mimoriadne zasadanie Konferencie predsedov ZO ECHOZ – energetická sekcia, ktorá bude rozhodovať o ďalšom postupe pod vedením Mgr. Mariána Baňanku, povereným vedením vyjednávania za energetickú sekciu Energeticko-Chemického  odborového zväzu“.   
load menu