Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right close

Nová antikapitalistická levice

> Česká republika > Strany > Nová antikapitalistická levice
Nová antikapitalistická levice očekává Vaši podporu, názor a hlas. Hlasujte online!
 
foto  NAL

NAL - pro

Nová antikapitalistická levice (NAL) je česká krajně levicová protivládní politická strana.
 NO! NAL

NAL - proti

Klikněte, jestliže nepodporujete Novou antikapitalistickou levici (NAL). Řekněte proč. | Click, if you do not support them. Say why.

Výsledky online voleb pro "NAL" v grafu.

graph
Graf on-line : Nová antikapitalistická levice
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
CZE: Nová antikapitalistická levice (NAL) vznikla koncem roku 2009 na základě výzvy ke sjednocení radikální levice adresované vedle radikálně levicové veřejnosti také Socialistické solidaritě (SocSol), Socialistické organizaci pracujících (SOP), Socialistické alternativě Budoucnost (SAB) a Skupině revoluční mládeže REVO. Její vznik byl inspirován Novou antikapitalistickou stranou (NPA) ve Francii, od které si také propůjčila své logo. Ideologicky se Nová antikapitalistická levice vymezuje jako antikapitalistická. To znamená, že se neomezuje na jeden z radikálně levicových ...
pro34proti   Jednoznačně podporuji. Nová antikapitalistická levice (NAL) je docela dobrá strana. Například proto, že … (kdybych chtěl napsat, proč je dobrá, napsal bych to sem), positive
pro1proti   Super strana, jednoznačně podporuji !, Toms57
pro33proti   Jsem zásadně proti. Nová antikapitalistická levice (NAL) je docela špatná volba. Například proto, že … (kdybych chtěl napsat, proč je špatná, napsal bych to rozhodně sem), negative
pro2proti   Nesmyslná strana. Nepřináší žádné nové alternativy společnosti. Již název je nesmyslný. NEVOLIT!!, deda
Aktuální oblíbenost (preference)
pro NAL

Stanovisko NAL k přímé volbě prezidenta


Stanovisko NAL k přímé volbě prezidenta V souvislosti s přijímáním přímé volby prezidenta Parlamentem České republiky přináší Nová antikapitalistická levice tyto teze, které vyjadřují její postoj: 1. Odmítáme široce sdílený názor, že funkce prezidenta České republiky je čistě ceremoniální a tudíž příliš není důležité, kdo takovou funkci získá. Naopak, ...


Doprava pro lidi - program NAL v oblasti dopravy


Nová antikapitalistická levice vnímá současnou situaci na poli dopravy v ČR jako poměrně tristní. České vlády nejsou již léta schopné vypracovat žádnou ucelenou dopravní koncepci, natož jí pak realizovat v praxi. Existující, zděděná dopravní infrastruktura je zanedbávána (stav některých dálnic, mostů apod.), cíleně omezována (rušení lokálních železničních tratí, ...


Přidejte se k nám, vyzývají mluvčí Spojenectví


V Naší pravdě č. 49/2011 jsme na této stránce věnované Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) seznámili čtenáře s některými subjekty SPaS, které se zapojily do jeho činnosti, tzv. spojenci. Představili jsme AKORN, Alternativu Zdola, DUHU-UNITED, Evropskou levicovou platformu ČSSD, Klub společenských věd, KSČM, Stranu demokratického socialismu a Levicové kluby žen. Přijměte dnes další dávku informací o organizacích a sdruženích ...


[TOP 4]

> Nová antikapitalistická levice > Novinky

Genderové aspekty zavedení nepodmíněného základního příjmu (1. část)
Zavedení každého politického opatření s sebou nese preferenci a podporu určitých hodnot, které mají být tímto způsobem ve společnosti prosazovány. Zároveň, vzhledem k tomu, že lidé se nachází v různých situacích, často z důvodu jejich odlišného společenského (strukturálního) postavení, je velmi důležité se ptát, jakým způsobem dané opatření dopadá na jednotlivé skupiny osob, zda jim pomáhá nebo škodí, či [...]
POKRAČUJEME NA WEBU LEVÁ PERSPEKTIVA
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, web Antikapitalista.cz plnil již od konce roku 2009 funkci zpravodajského média skupiny Nová antikapitalistická levice, která se v únoru minulého roku transformovala a přejmenovala na občanské sdružení Levá perspektiva. Na stránkách tohoto webu jste se mohli setkat s názory našich členů a sympatizantů, stanovisky organizace i s pozvánkami na veřejné akce, které se týkaly radikální [...]
První rok Levé perspektivy – bilance
Rok 2013 se pomalu a jistě blíží ke svému závěru a pro naši organizaci to byl rok v mnoha směrech přelomový. Když jsme do něj vstupovali, nacházeli jsme se ve stavu jisté deziluze z toho, že se protivládnímu hnutí, v kterém jsme se výrazně angažovali, nepodařilo dosáhnout svého cíle přimět k demisi nepopulární, korupcí prolezlou pravicovou vládu. Tato společenská [...]
Genderové aspekty zavedení nepodmíněného základního příjmu (2. část, dokončení)
Všeobecný základní příjem jakožto nepodmíněná platba by poskytl určitou materiální jistotu, dá se tak považovat za strategii sociálního začlenění. Vzhledem k tomu, že ženy mají v průměru hůře placená zaměstnání, nejistější pracovní pozice, častěji u nich přetrvává dlouhodobá nezaměstnanost, přičemž jsou vystaveny vyššímu riziku diskriminace, zavedení základního příjmu by u nich častěji fungovalo jako ochrana před chudobou [...] 
load menu