Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Podrobnosti Odbory v ČR

> Czech Republic > Organizace > Odbory a odborové organizace v České republice
 Odbory v ČR  Odbory v ČR
 Odbory v ČR
Svazy, které hájí zájmy zaměstnanců, zejména jejich pracovní, sociální a hospodářské cíle. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
email
email
email
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Odbory v ČR

CZE: Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy.

Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek.

Sdružování do odborových organizací se řídí obecnou úpravou o sdružování - zákonem č. 83/1990 Sb.

Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra České republiky, které nemůže návrh odmítnout.

Odborové organizace vznikají nezávisle na státu a jejich počet není omezen, a to ani v rámci celé České republiky, ani u jednoho zaměstnavatele.

Omezování počtu odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňování některých z nich v podniku nebo v odvětví. Činnost odborových organizací může být omezena zákonem jen, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

ČMKOS je v tuzemsku největší odborovou konfederací. Sdružuje 35 profesních odborových svazů a má asi 800 000 členů. Odbory jsou členy Tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody ČR), jejíž součástí jsou také zaměstnavatelé a vláda.

Odbory působí v mnoha velkých podnicích, například v Plzeňském Prazdroji, mladoboleslavské Škodě Auto, Českých drahách či v obchodním řetězci Tesco. Stávky či demonstrace nebývají při vyjednávání nebo při nespokojenosti s vládou žádnou výjimkou.

Například jedna z největších demonstrací za několik let se uskutečnila na konci června 2008. Tehdy  protestoval proti vládním reformám asi milión lidí. Stávku vyhlásila právě ČMKOS a to od 13. do 14. hodiny. V té době nejezdily vlaky a MHD v mnoha městech. K protestům se připojili i zdravotníci.

 

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o:

  • vývoji mezd nebo platů,
  • vývoji průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak.

 

Zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací projednat:

  • ekonomickou situaci zaměstnavatele,
  • množství práce a pracovní tempo,
  • změny organizace práce,
  • systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
  • systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
  • opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,
  • další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.

 

Zdroj 1

Zdroj 2

 

 

ENG: A Trade Union (British English) or labor union (American English) is an organization of workers that have banded together to achieve common goals such as better working conditions. The trade union, through its leadership, bargains with the employer on behalf of union members (rank and file members) and negotiates labour contracts (collective bargaining) with employers. This may include the negotiation of wages, work rules, complaint procedures, rules governing hiring, firing and promotion of workers, benefits, workplace safety and policies. The agreements negotiated by the union leaders are binding on the rank and file members and the employer and in some cases on other non-member workers.

 

Source

 

 

15. 7. 2011

icon Odbory a odborové organizace v České republice
icon Odbory a odborové organizace v České republice
icon Odbory a odborové organizace v České republice
icon Odbory a odborové organizace v České republice

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu