Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Podrobnosti Nová Ústava ČR

> Czech Republic > Události > Nová Ústava České republiky
 Nová Ústava ČR  Nová Ústava ČR
 Nová Ústava ČR
Jsem pro vytvoření nové Občanské Ústavy České republiky. / I support the creating of a new Constitution of the Czech Republic.
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Nová Ústava ČR

CZE: Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.

Na základě ústavního zákona o československé federaci z roku 1968 nejenže 1. ledna 1969 vznikla Česká socialistická republika, ale bylo také počítáno s přijetím republikových ústav, které však do roku 1989 přijaty nebyly. Po roce 1989 byly zahájeny přípravné práce, avšak nejasnosti kolem budoucnosti federace způsobily, že práce v České republice stagnovaly. Nakonec začala být první česká ústava připravována až v časové tísni, jež souvisela s blížícím se zánikem Československa.

Česká ústava je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Do dubna 2011 byla Ústava šestkrát novelizovaná. Devět článků bylo dotčeno změnami, devět článků bylo doplněno, dva články byly vloženy a jeden článek byl v Ústavě zrušen.

Ústava navazuje na Českou republiku existující v rámci zanikající federace a stanoví přechodná opatření pro působnost ústavních orgánů. Výslovně zrušila Ústavu České a Slovenské Federativní Republiky, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky. Naopak vyjmenovává, které dosavadní československé i české ústavní zákony platí v České republice jako ústavní zákony i nadále (ty, které upravují státní hranice, a ty, které Česká národní rada přijala po 6. červnu 1992), ty jsou spolu s Listinou základních práv a svobod součástí tzv. ústavního pořádku. Ostatním ústavním zákonům dosud platným na území České republiky pak přiznala sílu (obyčejného) zákona.

 

Zdroj

 

 

ENG: The current Constitution of the Czech Republic was adopted on December 16, 1992. It replaced the constitution of Czechoslovakia (1960 Constitution of Czechoslovakia), which split into the Slovak Republic and the Czech Republic by act of parliament on January 1, 1993, through the so-called Velvet Divorce.

The document is organized into eight chapters. Each, save the last, is concerned with a distinct aspect of government. The final chapter deals with a number of "interim" topics, which were largely resolved by 31 December 1993, and currently have little bearing upon the governance of the Republic.

As of 2011, the constitution has been amended five times.

 

Source

 

 

30.5.2012

icon Nová Ústava České republiky
icon Nová Ústava České republiky
icon Nová Ústava České republiky
icon Nová Ústava České republiky
icon Nová Ústava České republiky
icon Nová Ústava České republiky

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu