Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Podrobnosti Lisabonská smlouva: Aproti

> Czech Republic > Události > Lisabonská smlouva
Lisabonská smlouva: ANO! Lisabonská smlouva: ANO!
Lisabonská smlouva: ANO!
Jsem pro přijetí Lisabonské smlouvy. Souhlasím s jejím obsahem.
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Lisabonská smlouva: ANO!

CZE: Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva) je smlouva podepsaná 13. prosince 2007 v Lisabonu. Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu („Ústavy EU“), odmítnuté referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005, má podle názoru příznivců prohlubování evropské integrace právě Lisabonská smlouva zajistit efektivní fungování EU do budoucna.

 

Na rozdíl od Ústavy EU – která dosavadní smlouvy měla nahradit – má Lisabonská smlouva změnit stávající smlouvy EU, které jinak zůstávají v platnosti. Mnoho změn obsažených v neúspěšné evropské ústavní smlouvy však přejímá.

 

Zásady Lisabonské smlouvy EU byly vypracovány v bilaterálních jednáních během německého předsednictví EU v první polovině 2007, definitivně dohodnuty a schváleny na zasedání Evropské rady v Bruselu 21. až 22. června 2007, prodlouženého do ranních hodin soboty 23. června.

 

Evropská rada dále udělila mandát Mezivládní konferenci k vypracování Lisabonské smlouvy, která měla být ratifikována do poloviny roku 2009.

 

V referendu, které se konalo 12. června 2008, občané Irska tuto smlouvu odmítli. Zastánci nového referenda v Irsku argumentují nedostatečnou informovaností voličů při referendu.

 

Lisabonská smlouva je předmětem časté kritiky, zejména v souvislosti s tím, že pokračuje v nastoleném trendu dalšího prohlubování integrace, přičemž např. dále omezuje v některých oblastech možnost států vetovat rozhodnutí v Radě EU.

 

Stav ratifikace

 

Ratifikace mezinárodních smluv Evropské Unie končí uložením příslušně podepsaných listin u italské vlády, a až v tento moment je smlouva danou zemí ratifikována.

 

K dubnu 2009 neratifikovaly Lisabonskou smlouvu tyto země:

Irsko: Ratifikace zamítnuta referendem 12.6.2008.

Německo: Spolkový prezident nepodepsal ratifikační listinu, více než 50 poslanců spolkového sněmu podalo k ústavnímu soudu žalobu pro údajnou neústavnost Lisabonské smlouvy.

Polsko: Prezident nepodepsal ratifikační listinu, vyjednána nadřazenost domácího práva nad Listinou základních práv EU.

 

Česká republika

Ústavní soud 26. listopadu 2008 konstatoval, že smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem země. 18. února 2009 Lisabonskou smlouvu schválila Poslanecká sněmovna ČR. 6. května 2009 smlouvu přijal Senát. Prezident republiky dosud smlouvu neratifikoval.

 

Oficiální znění Lisabonské smlouvy naleznete zde... 

 

Resource: WIKI

 

11.5.2009

icon Lisabonská smlouva
icon Lisabonská smlouva
icon Lisabonská smlouva
icon Lisabonská smlouva
icon Lisabonská smlouva
icon Lisabonská smlouva

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu