Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Podrobnosti KDU-ČSL

> Czech Republic > Strany > Křesťanská a demokratická unie
 KDU-ČSL  KDU-ČSL
 KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (Lidovci) | The Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party (KDU-ČSL)
email
email

POPIS KANDIDÁTA: 

KDU-ČSL

CZE:

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) je česká křesťanskodemokratická politická strana. Vznikla v lednu roku 1919 sloučením několika katolických stran, do roku 1992 nesla jméno Československá strana lidová, jedná se tedy o jednu s nejstarších českých politických stran. Její preference se v polistopadové historii dlouhodobě pohybovaly v rozmezí 6–9 %, ve volbách do PSP ČR v roce 2010 však strana nepřekročila hranici 5 % hlasů, a proto v Poslanecké sněmovně není zastoupena. V senátu jí po odchodu některých senátorů k TOP 09 zůstali 3 senátoři, jejichž počet po volbách na podzim 2010 stoupl na 5.

 

Strana disponuje poměrně rozsáhlým majetkem a širokou členskou základnou, soustředěnou z větší části na Moravě. Na venkově je její pozice obecně silnější než ve městech. Pozice strany ve středu politické scény i vnitřní názorová pluralita jí dává široký koaliční potenciál, což se projevuje na jedné straně téměř nepřetržitou účastí ve vládě, na druhé straně trvalým vnitrostranickým tříbením názorů. Její tradiční témata jsou podpora rodiny, venkova a křesťanské morální hodnoty.

 

Za zásadní problém strana považuje věkové složení své členské základny, která je přestárlá, z velké části pasivní (pokud jde o politický život), a postupně vymírá, přičemž se ji dosud nedaří v dostatečné míře doplňovat mladými lidmi.

 

Existence strany byla v minulosti dvakrát přerušena: poprvé v letech 1938–1945, kdy vůbec neexistovala, podruhé v letech 1948–1989, kdy existovala ve formě tzv. „obrozené“ strany lidové začleněné v Národní frontě. „Obrozená strana“ trpěla zvláštní dichotomií: měla komunisty vnucené prokomunistické vedení a poslance, kteří plně podporovali komunistickou politiku, a antikomunistickou členskou základnu, kterážto opakovaně využívala stranický aparát k podpoře akcí směřovaných proti cílům komunistické vlády, čemuž se prokomunističtí funkcionáři (často marně) pokoušeli zabránit. V téže době existovalo v exilu několik ministran, které se hlásily k dědictví ČSL, ovšem jejich vzájemná řevnivost je odsuzovala k minimálnímu významu.

 

Datum založení: 1919

Předseda: Pavel Bělobrádek

Ideologie: Křesťanská demokracie, Sociální konzervatismus

Mládežnická organizace: Mladí křesťanští demokraté

 

zdroj

 

 

ENG:

 

The Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party (Czech: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, KDU–ČSL, often shortened to lidovci) is a political party in the Czech Republic expressing Christian democratic views. In the June 2006 election, the party won 7.2% of the vote and 13 out of 200 seats; but in the 2010 election, this dropped to 4.4% and they lost all their seats.

 

Leader: Pavel Bělobrádek

Founded: 1919

Ideology: Christian democracy, Social conservatism, Regionalism

 

source

18.2.2011

updated: 2013-10-14

icon Křesťanská a demokratická unie
icon Křesťanská a demokratická unie
icon Křesťanská a demokratická unie
icon Křesťanská a demokratická unie
icon Křesťanská a demokratická unie
icon Křesťanská a demokratická unie

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu