Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Životopis Jiřina Šiklová

> Czech Republic > Politici > Strana zelených > Jiřina Šiklová
Jiřina Šiklová Jiřina Šiklová
Jiřina Šiklová
Česká socioložka, publicistka a politická aktivistka. | A Czech sociologist, publicist and politician.
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Jiřina Šiklová Životopis

CZE:

 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., rozená Heroldová (* 17. června 1935, Praha) je česká socioložka a publicistka. Je též angažovaná v politice, v minulosti se během svého 12letého členství propracovala do reformního křídla KSČ, podepsala Chartu 77 a v posledních letech kandidovala za Stranu zelených.

 

Pochází z rodiny lékaře a sociálního demokrata, její matka byla učitelka. Vystudovala historii a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (studium ukončila v roce 1958).

 

Spoluzakládala Katedru sociologie FF UK, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila už od roku 1956, tedy od doby potlačení Maďarského povstání. Její aktivní angažmá v komunistické straně začalo na podzim roku 1967 po zavření Literárních novin, kdy přemlouvala spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny na FF UK. Poté za tuto skupinu podepsala manifest Dva tisíce slov a působila v tzv. nátlakové skupině Červení proti. V roce 1969 stranu opustila. Léta členství Šiklové v KSČ byla po roce 1989 v některých publikacích uváděna nepřesně. Po propuštění z univerzity pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se podílela na výzkumu, avšak bez možnosti publikovat pod svým jménem. Od 70. let spolupracovala s Petrem Pithartem na distribuci zahraničních i exilových knih do tehdejšího Československa, podepsala Chartu 77.

 

V normalizačních letech byla perzekvována a od května 1981 vězněna za pašování nelegální literatury (byla obviněna z podvracení republiky ve skupině ve spojení se zahraničím). Spolupracovala také s Dokumentačním střediskem československé nezávislé kultury v Scheinfeldu (SRN), kde na zámku Schwarzenberg shromažďoval Vilém Prečan veškerou exilovou a samizdatovou literaturu.

 

Po změně režimu v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii, iniciovala založení Katedry sociální práce (nikoli aplikované sociologie) na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila také Centrum a knihovnu Gender Studies v Praze (která se později rozrostla na obecně prospěšnou společnost s mnohem širším záběrem).

 

Je členkou správních rad několika nadací (Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace VIA), členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů (např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research).

 

V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy. V roce 1999 jí prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy I. stupně. V únoru 2000 získala plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR. Zastávala se myšlenky na vybudování radarové vojenské základny Spojených států v České republice.

 

zdroj

 

 

ENG:

 

Jiřina Šiklová (born 1935) is a Czech sociologist notable for her political engagement and studies of gender in the Czech Republic and other former Soviet countries. She was an active campaigner for political reform in Communist Czechoslovakia and was a signatory of Charter 77.

 

Political activism

In 1968, Šiklová was forced to leave her position at Charles University and worked as a janitor until 1971, when she was employed as a researcher and social worker at a Prague hospital. Her involvement with Czech dissent led her to be jailed in 1981, and she was hounded by the StB, the Communist Czechoslovak secret police, and frequently brought in for interrogation. Despite persecution by the regime, she continued to write articles and books on sociology that were published aboard. Like many of the women who were a part of Czech dissident circles, she acted as a letter carrier between the mostly male dissidents, helping copy letters on carbon paper and deliver them. In her writings on the experience, she noted that while women were literally involved in the "dirty work" of copying and distributing samizdat texts, they were rarely written about or acknowledged for their contribution to Czech dissent.

 

One of Šiklová's focuses in her writing was what she termed the "Gray Zone" – the clandestine collaboration between the dissidents and reform-minded Communists who remained in the Party. Unlike the majority of Czech citizens who did not fully support the regime but did nothing to actively protest it, Šiklová identified those in the "gray zone" as educated citizens who were not high-level Party members, and who helped the dissidents without officially being a part of their cause.

 

source

17.6.2010

updated: 2013-10-11

icon Jiřina Šiklová
icon Jiřina Šiklová
icon Jiřina Šiklová
icon Jiřina Šiklová
icon Jiřina Šiklová
icon Jiřina Šiklová

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu