Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
left right

Životopis Ján Mikolaj

> Slovakia > Politici > Slovenská národná strana > Ján Mikolaj
Ján Mikolaj Ján Mikolaj
Ján Mikolaj
Slovenský politik a vysokoškolský profesor. | A Slovak politician.
email
email

POPIS KANDIDÁTA: 

Ján Mikolaj Životopis

SLK:

 

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (* 19. október 1953, Košice) vysokoškolský profesor. V rokoch 2006 - 2010 pôsobil ako minister školstva a podpredseda vlády SR.

 

Životopis

Promoval v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V rokoch 1977 až 1983 pracoval ako stavbyvedúci na viacerých dopravných a inžinierskych stavbách. V roku 1983 nastúpil ako odborný asistent na Katedru Železničného a cestného staviteľstva Vysokej školy dopravnej. V roku 1986 obhájil Kandidátsku dizertačnú prácu. Docentom sa stal v roku 1990. V rokoch 1993 až 1995 vykonával funkciu prodekana stavebnej fakulty.

 

V roku 1990 absolvoval 9 týždňovú stáž na Nottingham University vo Veľkej Británii. V roku 1994 absolvoval dvojtýždňový seminár pre manažérov v Bruseli.

 

Od roku 1995 až do roku 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V roku 1998 bol vymenovaný za profesora v odbore Teória a konštrukcie dopravných stavieb. Od roku 1999 je profesorom na Katedre cestného staviteľstva a Technológie a manažmentu stavieb Žilinskej univerzity. V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Od júla 2006 bol podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. V súčasnosti je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a vedúcim Katedry technológie a manažmentu stavieb na Žilinskej univerzite.

 

Je autorom dvoch monografii a 80 vedeckých článkov. V rokoch 1996 až 2006 bol členom výboru pre financovanie a ekonomické hodnotenie C–9, Svetovej cestnej organizácie AIPCR a členom Internal Road Federation. Bol členom niekoľkých vedeckých rád, pracovných skupín akreditačnej komisie, predsedom Národného komitétu AIPCR. Je predsedom komisie pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore Technológia a manažment stavieb. V rokoch 2006 až 2010 bol predsedom Rady vlády pre vedu a výskum, poradného orgánu vlády SR.

 

zdroj

 

 

ENG:

 

Ján Mikolaj (born 19 October 1953) is a Slovak politician, who is a member of Slovak National Party and the current Slovak Education Minister. Formerly he was a member of Mečiar's Movement for a Democratic Slovakia. After the demission of Igor Štefanov Mikolaj was also Minister for Construction and Regional Development.

 

source

28.7.2010

updated: 2013-09-06

icon Ján Mikolaj
icon Ján Mikolaj
icon Ján Mikolaj
icon Ján Mikolaj
icon Ján Mikolaj
icon Ján Mikolaj

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek. Pokud obsahuje tento text chybu, nesprávné informace, chcete tento profil opravit nebo dokonce máte zájem jej administrovat, prosíme kontaktujte nás..

 
load menu