Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
Komunistická strana Čech a Moravy

NE bolševikům

Komunistická strana Čech a Moravy 45%

button ElectionsMeter.com

KSČM - pohrobci KSČ, která zde neomezeně a uzurpátorsky vládla po více jak 40 let. Velmi dlouhá doba k tomu, aby vyšla pravda najevo… Co dokázali vlastizrádní bolševici za tuto tak dlouhou dobu? Jen to, že byl nedostatek všeho, včetně lidských práv!

Že byla práce? To ano - mizerně placené nucené práce, sloužící k zotročení obyčejného lidu, který pracoval pro stále narůstající blaho vlastizrádných i jinak zločinných jedinců a byrokraticky vládnoucích mocipánů! Kam se poděly všechny ty ekonomické prostředky, získané vyhnáním Němců jen s rancem nejnutnějších potřeb a zabavením všeho jejich majetku? Kam se poděly všechny ekonomické prostředky, získané znárodněním stamiliardového velkokapitálu a zabavením církevního majetku, také jistě nemalého? Kde jsou a komu dnes patří historické poklady nevyčíslitelné hodnoty? Kde jsou peníze ze znárodněného majetku celé střední třídy a později i malých živnostníků? Kde jsou ty peníze, které zločinní bolševici získali v r. 1953 po měnové reformě, kdy už konečně okradli i tu nejchudobnější babičku, spořící si v bance ne svůj pohřeb a které poté nezbylo snad ani na chléb? Kde jsou peníze z otrocké práce ZDARMA nespočetných politických (ale i kriminálních) MUKLů, otročících v neuvěřitelně špatných podmínkách bolševických kriminálů (uranové doly a ta nejhorší a zdraví poškozující práce vůbec)? Kde jsou finanční prostředky, ušetřené z práce zločineckou ideologií zmanipulovaných občanů, kteří odpracovali milióny hodin v tzv. "akcích Z" aj. po sobotách i nedělích, a komu nyní patří tyto všechny téměř zdarma (krom materiálu dodaného státní zprávou) postavené objekty? Když nakonec nebyl ani ten tristní toaletní papír?! Nebylo jich sice tolik, jako dnes (kdy politiku ZCELA ovládli bolševičtí pohrobci - různí kdysi jejich potomci, "svazáci", StBáci a jiná zločinecká verbež), ale BYLI lidé, kteří si ze svých mizerných platů nemohli pořídit téměř nic a když ano - museli HODNĚ šetřit a pak také trpěli hlady! Jak je tedy možné, že po TOMTO VŠEM (i mnohém jiném!) byla už po údajné "revoluci" státní pokladna téměř PRÁZDNÁ?

Staronoví bolševici z KSČM, ani se NESTYDÍCÍ za vše, co v této zemi napáchali za ZLO jejich předchůdci (a mnozí z nich jsou jen pokračovatelé v započatém díle zla) - za devastaci lidských charakterů, za vraždy (ty soudně zmanipulované i ty tajné, o kterých se možná ani nikdy nedozvíme) svých politických odpůrců, za desítky let trvající věznění lidí, kteří se provinili jen tím, že měli jiný politický názor anebo patřili k bývalé "buržoasii" - a za odepírání vzdělání potomkům těchto, za rozkradení této republiky a za všechny zrady na proti ní spáchané, a za dlouhou řady dalších zločinů, páchaných proti VLASTNÍM  občanům…

Dnes slibují! Co? Jak toho chtějí dosáhnout, když jim na to nestačilo ani více jak 40 let? A prostřednictvím koho? Znovu to budou krvavé mozoly obyčejných zemědělců a dělníků. invence techniků a vědců, aby se pak mohli tito vesměs práce se štítící hlupáci, zloději a možná i vrazi, cestujíc po světě za naše těžce vydřené peníze poté chlubit, jak jsou to ONI, TI NEJLEPŠÍ?


Patrik-Vlk -
Označitno spam

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek.

 
load menu