Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
Jean-Claude Trichet

Finanční zranitelnost Evropy

Jean-Claude Trichet 18%

button ElectionsMeter.com

Nejpozoruhodnější inovace posledních dvou desetiletí byly v oblasti financí. Stejně jako v technickém novátorství se finanční inovace týkají neustálého hledání vyšší efektivity – v tomto případě snižování ceny převodů financí mezi střadateli a investory. Snížení ceny, které představuje čistý přínos pro společnost, je třeba hodnotit příznivě. Jak ale ukazuje současná finanční krize, tam, kde je účelem finanční inovace obejít regulaci nebo daňovou povinnost, musíme být obezřetnější. 

Současná finanční revoluce bohužel byla svou podstatou do velké míry spíše honbou za rentou než zvyšováním blahobytu. Zakládala se na odstraňování či alespoň omezování dvou klíčových složek bankovních nákladů, které si úzce spojujeme s obezřetnými strukturami. 

Jednou je nutnost bank a dalších finančních ústavů držet si rezervy likvidity. Čím méně likvidní jsou aktiva banky, tím potřebnější takové rezervy jsou. Výnos z těchto rezerv je ovšem nízký, a tak je výhodné na nich šetřit. Loňský debakl Northern Rock ve Velké Británii zůstane nadlouho ukázkou toho, jak se taková rizika řešit nemají. 

Když výnosnost investic převyšuje cenu peněz, je dále velice lukrativní zvyšovat koeficient zadlužení banky. Bezohledná expanze bilance v honbě za ziskem zůstává v mezích, dodržují-li finanční společnosti zákonné kapitálové požadavky, které vyžadují poměr mezi kapitálem a aktivy asi ve výši 8%. Mnohé se ale snažily toto omezení přehlížet, a to k vlastní újmě: Carlyle Capital Corporation, filiálka americké Carlyle Group, se vyzdvihla až 32násobnou dluhovou pákou – vlastnila tedy dolar kapitálu na každých 32 dolarů aktiv –, než ji neblahý vývoj trhu sprovodil ze světa. 

Právě vyhýbání se požadavkům obezřetnosti je pramenem dnešní finanční krize, již ještě zjitřuje krach víry v systém založený na důvěře. To odhalilo křehkost bankovní soustavy, včetně kvazibankovních institucí, jak doložily případy Bears Sterns, Lehman Brothers a dalších amerických investičních bank a v Evropě Northern Rock, UBS, WestLB a mnoho dalších. 

Snad nejtragičtějším aspektem celé této historie je vykořisťování rodin s nízkými příjmy, které se staly součástí krize takzvaných podřadných hypoték, jelikož hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou se nabízely klientům s chatrným úvěrovým hodnocením. Ostatně „pohyblivá sazba“ je klamavý název, poněvadž uměle nízké počáteční úrokové sazby těchto hypoték byly předem naprogramovány na značné zvýšení po několika letech. Sazby by tedy stoupaly, kdykoli by šly tržní sazby nahoru, ale nikdy by neklesly, kdyby se tržní sazby snížily. Takový systém mohl vzniknout jedině se záměrem napá. it co největší počet zákazníků, bez větších ohledů na dlouhodobé důsledky. 

...continues

by Hannes Androsch

Original source ProjectSyndicate


spetr -
Označitno spam

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek.

Zpět na hlasování: > France > Politici > Jean-Claude Trichet
 
load menu