Politici a volby, Volte svobodně, Aktivně vyjádřete své demokratické právo, Hlasujte pro změnu, Online referendum
Generální stávka v České republice

Jak před generální stávkou a co potom

Generální stávka v České republice, Generální stávka v ČR 78%

button ElectionsMeter.com

Náš stát upadl do špatných rukou – to člověka napadá jak dnes, tak vlastně pořád od roku 1990, kdy byl Václav Klaus zdánlivě demokraticky zvolen předsedou Občanského fóra, rozbil ho a ze získaného materiálu sestavil ODS. Tak začalo tunelování, devastace národního hospodářství, rozkrádání národního majetku, degradace vyspělé průmyslové a kulturní země na kolonii uprostřed Evropy.

Nejzávažnější škody nastaly na mravním stavu národa, který relativně dobře přečkal předchozí dobu omezení osobních svobod, ale po změně vlády ho podlomil úspěch těch, kteří byli nemravní již za komunistů a po nich ještě více. Porovnejme, jak se stav téže země za necelých dvacet let, když příklad dával Masaryk, pozvedl mezi nejlepší na světě, a jak zchudla a kam poklesla tato země po dvaceti letech klausismu. Dvacet jedna let po listopadu 1989 selhává péče o věci veřejné stále více a zrada strany, která slibovala situaci zlepšit, propad ještě prohloubila. Zamysleme se nad příčinami tohoto stavu a uvažujme o zásadní změně.

Informovanost obyvatelstva o hrůzném stavu věcí je však nedostatečná a opožďuje se.

Usilovné lhaní koupených politiků je vydáváno medii za většinový názor a vláda valí kupředu změť špatných, nebezpečných, nevratných a přitom neprojednaných opatření tak rychle, že na ně není možné přiměřeně reagovat. Žádné námitky, dokonce ani poukazy na rozpor se zákonem, nejsou akceptovány. Kdo vnímal stav nebezpečí z prodlení, musel vítat varování obsažené v dopravní stávce. Vláda ale neustoupila od žádné ze špatností, které připravila, a tak začalo období dovršování neštěstí. Zbývá již jen naděje na jeho odvrácení generální stávkou. Odhodlání k ní brzdí to, že před vykradením jsme byli tak bohatí, že ani po něm ještě mnohým není dost zle. Ale pozor, národní majetek je ztracen, a proto je „reforma“ seřízena tak, aby kradla přímo v domácnostech.

Iniciativy zaměřené na občanskou sebeobranu musí připomínat občanům oprávněnost jejich rozhořčení, musí zlepšovat informovanost obyvatelstva o důvodech a nutnosti stávky, podněcovat k účasti občanů na manifestacích a podpořit případné petiční akce. To je ovšem jen nouzové ošetření špatného stavu, do kterého jsme se degenerací parlamentní demokracie dostali. Ať už se podaří zhoubnou činnost koalice zastavit, nebo ne, o budoucnosti se bude zásadněji rozhodovat v příštích volbách. Trvalejší řešení je pouze v zavedení lepšího způsobu politiky. Několik takových pokusů již u nás i jinde v minulosti bylo. Zatím se je vždy podařilo zmařit, ale potřeba změny stále roste, a roste i naděje na úspěch, zvláště, když se poučíme z dřívějších porážek.

Jsme teď v časové tísni. „Reformy“ chce koalice rychle uzákonit a jejich dopady a nesmyslnost vyjdou najevo až se zpožděním a ještě později naběhnou obrovské náklady na jejich asanaci. To znamená, že rozhořčení občanů bude kulminovat, když už bude pozdě. A ještě k tomu je čas dovolených. Nemějme proto odborům za zlé, že gener&aac. te;lní stávku nemohou vyhlásit hned a snažme se, aby byla co nejdříve!

....

Autor: Josef Mrázek, 11. 7. 2011

Zdroj: Britské listy

 

11. 7. 2011

 


stanya -
Označitno spam

ElectionsMeter nenese žádnou odpovědnost za obsah. Obracejte se vždy prosím na autora. Každý text, publikovaný na ElectionsMeter, musí obsahovat jméno autora s odkazem na původní zdroj textu. Uživatelé by měli mít na vědomí zákon o ochraně autorských práv. Přečtěte si prosím pozorně pravidla užití stránek.

 
load menu